Personal


Vi är idag 17 personer på Pellab.
Kontoret finns i Valbo, utanför Gävle.
Vi har säljare, chauförer samt
personal på marksidan.